O Sotexu

SOTEX GINETEX CZ je spolkem fyzických a právnických osob, působících v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a služeb na území České republiky.

Cílem a posláním SOTEX je sdružování právnických a fyzických osob zainteresovaných na označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků, působících jak ve sféře výroby, tak ve sféře obchodu a služeb čistíren a prádelen. SOTEX zabezpečuje koordinaci v oblasti správného značení symboly údržby a součinnost s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými institucemi. SOTEX sdružuje oborové asociace a spolky a také asociace, které se sektorem výroby a prodeje textilu spolupracují.

SOTEX je členem GINETEX – Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles – Mezinárodní asociace pro označování textilu symboly ošetřování a údržby. Současně je Národním výborem v České republice, který je pověřen asociací GINETEX ke správě vlastnických práv k ochranným známkám symbolů údržby a ošetřování textilií. SOTEX zajišťuje svým členstvím v GINETEXu pro Českou republiku legální užívání symbolů údržby.

Jsme flexibilní organizací, která tvoří můstek mezi průmyslem, obchodem a spotřebiteli. Spolupracujeme se všemi třemi skupinami a zajišťujeme tak vzájemnou provázanost aktivit a informací.

SOTEX je členem dalších organizací:

Česká technologická platforma pro textil
CLUTEX – klastr technické textilie

Spolupracujeme s dalšími oborovými organizacemi – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu ČR, Asociace prádelen a čistíren ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Pro tento web poskytla video belgická asociace FBT, která provozuje vzdělávací platformu TFTC – Training for textile care v Belgii.

Další informace o našem spolku naleznete na www.sotex.cz.