Profesionální ošetřování

Profesionální ošetřování

Symbol kruhu uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Profesionální ošetřování je způsob údržby textilního výrobku, který je prováděn specializovanými organizacemi – čistírnami. Údržba textilu je zde prováděna odborníky, kteří mají potřebné vědomosti a zkušenosti z praxe. Profesionální ošetřování se provádí za pomocí různých chemických látek a ve speciálních zařízeních – čistících strojích.

Při profesionálním ošetřování textilií se používají různá organická rozpouštědla, nebo voda. Proto se profesionální ošetřování rozděluje na chemické čištění a čištění za mokra. Písmeno uvnitř kruhu informuje o tom, jaký je vhodný postup a doporučené použití chemických rozpouštědel.

Profesionální chemické čištění

Písmena uvnitř kruhu podávají informace o rozpouštědlech, která mohou být použita pro čištění.

Praní v horké vodě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Normální postup čištění bez omezení.
Mohou být použity standardní odstraňovače
skvrn na bázi rozpouštědla s určitými
omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem
na skryté části výrobku.

Žehlení při mírné teplotě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
Mírný postup čištění se striktním
omezením množství vody v rozpouštědle
a/nebo mechanického namáhání a/nebo
teploty sušení. Mohou být použity standardní
odstraňovače skvrn na bázi rozpouštědla
s určitými omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem na skryté části výrobku.

Žehlení při nízké teplotě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Velmi mírný postup čištění se striktním
omezením množství vody v rozpouštědle
a/nebo mechanického namáhání a/nebo
teploty sušení. Mohou být použity standardní
odstraňovače skvrn na bázi rozpouštědla
s určitými omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem na skryté části výrobku.

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Normální postup.

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Mírný postup.

Výrobek se nesmí se žehlit

Výrobek se nesmí chemicky čistit: Není dovoleno žádné profesionální chemické čištění.
Nepoužívejte odstraňovače skvrn, které obsahují rozpouštědla.

Uvedené symboly jsou chráněné ochrannou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví ČR pod čísly 849 319 a 849 320. Jejich použití na textilních výrobcích bez oprávněné licence je porušením autorského práva.