Profesionální ošetřování

Profesionální ošetřování

Symbol kruhu uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Profesionální ošetřování je způsob údržby textilního výrobku, který je prováděn specializovanými organizacemi – čistírnami. Údržba textilu je zde prováděna odborníky, kteří mají potřebné vědomosti a zkušenosti z praxe. Profesionální ošetřování se provádí za pomocí různých chemických látek a ve speciálních zařízeních – čistících strojích.

Při profesionálním ošetřování textilií se používají různá organická rozpouštědla, nebo voda. Proto se profesionální ošetřování rozděluje na chemické čištění a čištění za mokra. Písmeno uvnitř kruhu informuje o tom, jaký je vhodný postup a doporučené použití chemických rozpouštědel.

Profesionální chemické čištění

Písmena uvnitř kruhu podávají informace o rozpouštědlech, která mohou být použita pro čištění.

Praní v horké vodě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Normální postup čištění bez omezení.
Mohou být použity standardní odstraňovače
skvrn na bázi rozpouštědla s určitými
omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem
na skryté části výrobku.

Žehlení při mírné teplotě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
Mírný postup čištění se striktním
omezením množství vody v rozpouštědle
a/nebo mechanického namáhání a/nebo
teploty sušení. Mohou být použity standardní
odstraňovače skvrn na bázi rozpouštědla
s určitými omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem na skryté části výrobku.

Žehlení při nízké teplotě

Profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F.
Velmi mírný postup čištění se striktním
omezením množství vody v rozpouštědle
a/nebo mechanického namáhání a/nebo
teploty sušení. Mohou být použity standardní
odstraňovače skvrn na bázi rozpouštědla
s určitými omezeními. Doporučuje se vyzkoušet předem na skryté části výrobku.

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Normální postup.

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C).
Mírný postup.

Výrobek se nesmí se žehlit

Výrobek se nesmí chemicky čistit: Není dovoleno žádné profesionální chemické čištění.
Nepoužívejte odstraňovače skvrn, které obsahují rozpouštědla.

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální čištění za mokra, normální postup

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální čištění za mokra, mírný postup

Výrobek se nesmí se žehlit

Profesionální čištění za mokra, jemný postup

Výrobek se nesmí se žehlit

Výrobek se nesmí chemicky čistit za mokra

Uvedené symboly jsou chráněné ochrannou známkou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví ČR pod čísly 849 319 a 849 320. Jejich použití na textilních výrobcích bez oprávněné licence je porušením autorského práva.