Textilní etikety považuje osm lidí z deseti za velmi užitečné, a to především z toho důvodu, aby věděli, jak se mají o své oděvy starat. Drtivá většina zákazníků kupuje pouze takové oblečení, které má na štítku uvedené symboly údržby. Tyto údaje vyplynuly z letošního evropského průzkumu, který provedla společnost IPSOS pro mezinárodní asociaci GINETEX, a do které byli zahrnuti také spotřebitelé z České republiky. Symbolům údržby uváděných na etiketách díky jejich obrázkové formě rozumí lidé na celém světě. Jedná se o mezinárodní ochrannou známku, o kterou se v Česku stará spolek SOTEX GINETEX CZ už dvacet pět let.

Celkem 97 % Čechů si za poslední půl rok pořídilo nové oblečení

Za dobu šesti měsíců si téměř každý Čech zašel do obchodu pro něco nového na sebe.  Při nákupu oděvů se lidé zajímají o cenu, kvalitu, pohodlí a také o parametry údržby.  Oproti průzkumu provedeného před dvěma lety jsou pro ně rozhodující klíčové vlastnosti, jako je kvalita oděvu, značka a také země původu. Polovina Evropanů (přesně 49 %) zastává názor, že hlavním faktorem pro pořízení nového oblečení je právě kvalita. „Během dvou let se tento parametr zvýšil o čtyři procenta, stejně tak přikládají větší důraz na značku a stále více se zajímají o to, ze které země oděv pochází,“ popisuje Ladislava Zaklová, ředitelka spolku SOTEX GINETEX CZ.

Oděv bez etikety si většina lidí nechce koupit

Při výběru nového oblečení se zákazníci zajímají na prvním místě o velikost (96 %) a o materiálové složení (74 %). Neméně důležité jsou pro ně informace týkající se ošetřování výrobku, které jsou uváděny na etiketě v podobě symbolů údržby. Téměř šest z deseti Evropanů (59 %) věnuje při nákupu oděvu pozornost etiketě s informacemi k ošetřování výrobku. „Etiketa s doporučeními k ošetřování textilu je základní informací pro velkou většinu dotázaných, 74 % Evropanů by si nikdy nekoupilo oděv bez etikety,“ poukazuje na výsledky průzkumu Ladislava Zaklová a dodává, že nejvřelejší vztah k etiketám mají Britové a Němci. Bez kontroly etikety by si nové šaty nekoupilo, či zřídka pořídilo, 83 % spotřebitelů v těchto zemích.

Na 82 % Evropanů považuje informace na etiketě za důležité

Informace na etiketě je důležitá z několika důvodů, 34 % spotřebitelů uvádí, že dodržují instrukce, aby udrželi oblečení v dobrém stavu a mohli je déle nosit, 32 % chce předejít problémům při praní. Průzkum také odhalil, že 68 % dotázaných etikety z oblečení odstřihují. „Zatímco většina Evropanů uvádí, že etikety odstřihují, Britové je na oblečení raději ponechávají. Za odstraněním štítků z oblečení stojí především to, že škrábou, mnohdy hraje roli také velikost etikety“ vysvětluje Ladislava Zaklová.

Spotřebitelé by uvítali na etiketách více environmentálních informací

Přesto, že si spotřebitelé stěžují, že jsou etikety příliš dlouhé (56 %), přejí si, aby obsahovaly více informací, zejména ty o životním prostředí. Například 65 % respondentů by uvítalo více instrukcí k environmentálně vstřícné péči. Nejvíce po nich volají v Itálii (80 %), Španělsku (69 %) a Francii (68 %). Více než polovina Evropanů projevila zájem dozvědět se z etikety informace o podílu recyklovaných vláken v jejich oblečení (57 %) a o ekologickém dopadu (56 %). 

Lidé mění své návyky při péči o textil. Chtějí být ekologičtí

Správná péče o textil může přispět k lepší ochraně životního prostředí. Spotřebitelé si to stále více uvědomují a snaží se změnit své návyky při praní a sušení prádla. Z ekologických důvodů používá 54 % Evropanů správné množství pracího prostředku (oproti 36 % z ekonomických důvodů). Polovina (51 %) se navíc snaží prát prádlo při nižší teplotě (36 % to dělá z ekonomických důvodů) a 49 % respondentů naplní pračku na maximální kapacitu (40 % to dělá z ekonomických důvodů). Podobné to je u sušení prádla – 46 % respondentů uvedlo, že suší prádlo přirozenou cestou na čerstvém vzduchu proto, aby ulevilo životnímu prostředí.

Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. V pořadí se jedná o třetí průzkum realizovaný společnosti IPSOS.

GINETEX zveřejňuje výsledky třetího Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2021:

 • Více než 8 z 10 Evropanů se domnívá, že textilní etikety jsou užitečné. Ve Španělsku má tento názor 74 % respondentů, ve Švédsku je to až 87 %.
 • Velká většina Evropanů (71 %) se řídí pokyny uvedenými na etiketách. Ve Švédsku se pokyny řídí81 %, oproti pouhým 65 % ve Velké Británii.
 • 74 % Evropanů nikdy anebo jen zřídka koupí oděv bez označení údržby.
 • Evropané chtějí nakupovat etičtějším a odpovědnějším způsobem. 65 % z nich chce vidět na etiketách více environmentálně zaměřených informací. Z tohoto pohledu je nejvíce zajímá: doporučení pro environmentálně vstřícnou péči (65 %), vytvoření eko-skóre (56 %) nebo zaměření na podíl recyklovaných textilií (57 %).

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly ošetřování na textilu, zveřejňuje výsledky třetího  Evropského průzkumu “Symboly údržby a Evropané”, realizovaný agenturou IPSOS v roce 2021. Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Evropané jsou spotřebiteli textilu, kteří potřebují být informováni

Podle výsledků tohoto třetího průzkumu si Evropané – jako hlavní spotřebitelé oblečení – stále více uvědomují, co nakupují při pořizování nových oděvních částí. Například, v sedmi zemích, ve kterých byl prováděn průzkum, si téměř všichni respondenti (93 %) koupili alespoň jednu součást oblečení v uplynulých šesti měsících. Toto číslo dosáhlo 95 % u Italů, 96 % u Čechů a 97 % u Španělů, kteří si s největší pravděpodobností koupili oblečení za posledních šest měsíců.

Evropané se zajímají o kvalitu svého oblečení a přikládají velký význam jeho technickým parametrům. Zatímco cena zůstává hlavním kritériem pro výběr oblečení, výhodnost (poměr cena – výkon), kvalita, pohodlí a celkový vzhled oděvu jsou také pro spotřebitele důležitými kritérii.

Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 jsou při nákupu stále více rozhodující určité vlastnosti, jako je například kvalita oděvu. Dnes je 49 % Evropanů toho názoru, že kvalita oděvů, které se chystají koupit, je důležitým kritériem – během dvou let se tento parametr zvýšil o 4 procenta. Je třeba také poznamenat: stále důležitější jsou i další kritéria, jako je značka (+ 4 procenta) nebo země původu oděvu (+ 1 procento).

Textilní etiketa: pro Evropany populární zdroj informací

Zatímco velikost (96 %) a materiálové složení (74 %) zůstávají nejvyhledávanějšími informacemi Evropanů, přítomnost nebo absence pokynů k péči má také významný dopad na jejich rozhodnutí o nákupu.

Téměř šest z deseti Evropanů (59 %) věnuje při nákupu oděvu pozornost etiketě s informacemi k ošetřování výrobku. Tento podíl dosahuje 63 % v Německu, 65 % ve Švédsku a dokonce 66 % v Itálii.

Etiketa s doporučeními k ošetřování textilu je základní informací pro velkou většinu dotázaných: 74 % Evropanů by si nikdy nebo jen zřídka koupilo oděv bez etikety. To ukazuje, jak důležité jsou tyto informace pro Evropany. Nejvřelejší vztah k etiketám mají Britové a Němci – u 83 % z nich nákup textilu bez etikety nepřichází v úvahu, nebo je to jen zřídka.

Navzdory popularitě a zájmu, které etikety mezi Evropany vzbuzují, je jejich vztah k nim rozporuplný. Přestože 71 % Evropanů v průměru uvádí, že dodržují pokyny pro ošetřování (82 % je dokonce považuje za užitečné), tento průzkum také ukazuje, že se výsledky v jednotlivých zemích značně liší. Pouze 65 % Britů a 67 % Španělů uvádí, že dodržují pokyny pro péči oproti 80 % Švédům. Přesto 68 % dotázaných uvedlo, že etikety z oblečení odstřihují. Zatímco většina Evropanů uvádí, že etikety odstřihují, Britové je na oblečení raději ponechávají. Jenom 46 % z nich etikety odstřihuje.  

Kde se berou takové rozdíly? Evropané si zpravidla přečtou pokyny na etiketě před prvním praním (47 %), nebo při nákupu (25 %).

Dva hlavní důvody vysvětlují, proč Evropané etikety čtou a dodržují doporučené pokyny: 34 % uvádí, že dodržují instrukce, aby udrželi oblečení v dobrém stavu a mohli je déle nosit, zatímco 32 % chce předejít problémům při praní.

A konečně – i když si spotřebitelé stěžují, že jsou etikety příliš dlouhé (56 %), přesto by si přáli, aby obsahovaly více informací, zejména informace o životním prostředí. Například 65 % respondentů by si přálo, aby na etiketách byly uváděny instrukce k environmentálně vstřícné péči. Tento podíl je významnější ve Francii (68 %), Španělsku (69 %) a Itálii
(80 %). Stejně tak by si Evropané přáli být lépe informováni o podílu recyklovaných vláken v jejich oblečení (57 %). Očekávání spotřebitelů ve Španělsku (60 %) a Itálii (72 %) jsou ještě vyšší.

Dokonce 56 % Evropanů by si přálo, aby oblečení mělo informaci o ekologickém dopadu (eco-scóre). Tento požadavek je největší opět ve Francii (64 %), Španělsku (64 %) a Itálii (71 %).  

Mimo tento ekologický přístup, chtějí spotřebitelé z jižní Evropy nakupovat etičtěji a odpovědněji. Země původu oděvu je mnohem důležitějším kritériem pro francouzské (59 %) a italské (66 %) spotřebitele než pro zbytek Evropanů (celkově 48 %). Naopak britští (39 %) a čeští (32 %) spotřebitelé přikládají původu oděvu malý význam.

Některé symboly zůstávají hůře rozpoznatelné

Zatímco Evropané obecně přiznávají užitečnost etikety s instrukcemi k údržbě, chápání významu symbolů pro péči zůstává velmi rozdílné.
98 % perfektně pozná symbol pro žehlení. Totéž platí pro symbol praní, který dobře rozezná devět
z deseti lidí (90 %). U ostatních symbolů jsou však proporce mnohem nižší. Pouze 27 % dotázaných zná symbol pro bělení (přesto jej 38 % správně identifikuje ve Španělsku a 37 % v Itálii), 25 % pro sušení a sotva 16 % pro profesionální ošetřování.

Výsledky průzkumu také ukazují, že 85 % respondentů se o své oblečení starají sami. Právě ve Velké Británii (88 %) a Švédsku (90 %) se respondenti o své oblečení nejvíce starají sami. Výsledky především ukazují, že o prádlo pečují častěji ženy, než muži  (94 % vs. 75 %). Podíl mužů, kteří se starají o prádlo, je nejnižší v Itálii, Španělsku a České republice.

Společná touha Evropanů zahrnout poznatky o životním prostředí do péče o textil

V současnosti je povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí široce známé, což se také promítlo ve výsledcích našeho průzkumu. Pokud Evropané chtějí více informací o ekologické péči o textil, je to proto, že sami chtějí změnit své návyky a zvyšovat jejich ekologičnost.

54 % Evropanů používá správné množství pracího prostředku z ekologických důvodů (oproti 36 % z ekonomických důvodů). Polovina (51 %) se navíc snaží prát prádlo při nižší teplotě (36 % to dělá z ekonomických důvodů) a 49 % respondentů naplní pračku na maximální kapacitu (40 % to dělá z ekonomických důvodů).

Tyto ekologické snahy se projevují i v návycích Evropanů týkajících se sušení. 46 % respondentů uvedlo, že suší prádlo přirozenou cestou na čerstvém vzduchu, činí tak pro ochranu životního prostředí (31 % z ekonomických důvodů). Evropané se také snaží pečovat o textilie žehlením při správné teplotě (40 % to dělá z ekologických důvodů proti 34 % z ekonomických důvodů), 39 % respondentů také vysvětluje, že žehlí méně za účelem ochrany životního prostředí (ve srovnání s 37 % z ekonomických důvodů).

Metodologie

Tuto studii realizoval IPSOS Institut pro GINETEX, Mezinárodní asociaci pro značení textilu symboly údržby se vzorkem 1000 osob ve věku 18 až 65 let v sedmi zemích (celkem 7 000 osob): Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Studie byla provedena on-line 18. – 21. prosince 2020 ve Francii a od 25. ledna do 15. února 2021 v České republice, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

O GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilií, byla založena v Paříži v roce 1963 a vytvořila mezinárodně použitelný systém označování textilií na principu symbolů, jehož cílem je informovat textilní společnosti a spotřebitele o nejlepším způsobu péče o jejich textilie. Používané piktogramy jsou registrovanou ochrannou známkou a jsou vlastnictvím GINETEXu. GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v celosvětovém měřítku, což je nezbytné pro definování a použití správného způsobu. V současnosti GINETEX sdružuje celkem 22 zemí včetně České republiky.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete stáhnout ZDE.

Zajímá Vás, které roušky jsou bezpečné a které nikoliv? Jak se zkouší a také, jak dopadla kontrola České obchodní inspekce?

Odpovědi naleznete ve videu Událostí Brno, které natáčely v Textilním zkušebním ústavu v Brně.

Jak se zkouší roušky?

Vážení členové, kolegové a partneři, 

přejeme Vám klidné Vánoce v kruhu svých blízkých, veselého Silvestra a do nového roku pevné zdraví, hodně osobní spokojenosti a radosti. Věřme, že výjimečné události, které nás provázejí rokem 2020 již brzy skončí a budeme si užívat běžného života. 

SOTEX GINETEX Team

Pan Alejandro Laquidain byl zvolen prezidentem mezinárodní skupiny pro označování textilu symboly údržby. Nastupuje po panu Adamu Mansellovi, řediteli UKFT (The UK Fashion & Textile Association) z Velké Británie.

GINETEX s potěšením oznamuje nástup nového prezidenta, pana Alejandra Laquidaina, který bude funkci vykonávat po následující dva roky. Byl jednoznačně zvolen Valnou hromadou, která se konala 23. října 2020 online. Roli prezidenta plně převezme od 1. ledna 2021. V předchozím období byl viceprezidentem.

Alejandro Laquidain (Španělsko), je ředitelem rodinné firmy Lakidain od roku 1985, která se specializuje na výrobu krajek, tylu, saténu dalšího sortimentu textilií. Tato firma má sídlo v Navarre a vlastní textilní továrnu v Argentoně (provincie Barcelony) od roku 1976.

Pro mě je velkou ctí předsedat GINETEXu a pokračovat v práci, kterou moji předchůdci udělali“ komentoval Alejandro Laquidain. Dále dodává: GINETEX je přední mezinárodní organizace pro označování textilu symboly údržby a jako taková má před sebou výzvy, které je třeba přijmout. Během následujících dvou let bych rád posílil globální pozici GINETEXu přivítáním nových mezinárodních členů propagací smart aplikace pro textilní a oděvní průmysl.

Předchozí prezident GINETEXu a nově zvolený viceprezident na stejném zasedání, pan Adam Mansell, dodává: Jsem velmi potěšen, že Alejandro Laquidain bude novým prezidentem GINETEXu. Má obrovsky bohaté zkušenosti v rozvoji obchodních organizací a mezinárodních orgánů stejně jako celoživotní zkušenost v podnikání v textilním průmyslu – což z něj tvoří ideálního kandidáta. V odvětví je velmi respektovaný a já se těším, jak jej budu podporovat v příštích dvou letech.

Během předchozích let Alejandro Laquidain získal významné profesionální zkušenosti v textilním průmyslu. V letech 2008 až 2019 působil jako prezident v následujících španělských organizacích: Asociación Nacional de Fabricantes de Tules, Bordados y Encajes (TBE), Federación Textil Sedera (FTS), Confederación de la Industria Textil – TEXFOR a Consejo Intertextil Español (CIE).

Jako člen představenstva Consejo Intertextil Español (CIE) – národního výboru zastupujícího GINETEX ve Španělsku od roku 2016 – působil v loňském roce jako viceprezident GINETEX. V současné době je také členem představenstva Federación Textil Sedera (FTS) a Confederación de la Industria Textil – TEXFOR.

Alejandro Laquidain, který se narodil v roce 1958 v Barceloně, vystudoval textilní inženýrství se specializací na tkaniny v Obertshausenu (Německo).

Celá tisková zpráva je k dispozici ZDE.

O GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilu symboly údržby, založená v Paříži v roce 1963, vytvořila mezinárodně použitelný systém označování pro péči o textil založený na symbolech, jehož cílem je informovat spotřebitele o nejvhodnějším způsobu péče o jejich textil. Použité symboly jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem GINETEX.

GINETEX propaguje symboly po celém světě a koordinuje jejich technický obsah v globálním měřítku – což je zásadní pro definici a použití tohoto sytému označování péče.

Dnes GINETEX sdružuje 22 členských zemí.

www.ginetex.net

Léto je v plném proudu, takže jsme všichni svorně vytáhli plavky a užíváme krásného počasí a možnosti relaxace u vody. Napadlo Vás někdy, kolik lidské práce se skrývá za takovými plavkami? Co všechno je potřebné, aby plavky dobře seděly na těle v klidu i při plavání?

Proto, abychom se v plavkách dobře cítili, se používají pružné materiály s podílem elastanu. Při výrobě se používají pruženky, elastické nitě a také speciální stroje, jejichž stehy zajistí potřebný komfort. Výroba plavek tedy není jednoduchá a také proto nemohou být kvalitní plavky levné.

Abychom si jich mohli užít co nejdéle, je třeba jim věnovat péči, která není náročná, ale dost pomůže.

Co tedy udělat?

 1. mokré plavky po příchodu domů vymáchejte v čisté vodě, abyste z nich odstranili zbytky chloru/řas/mořské vody – podle toho, kde jste se koupali :-). Plavky můžete vymáchat i několikrát, dokud nebude máchací voda čirá
 2. plavky usušte volně na vzduchu, lépe ve stínu
 3. plavky ukliďte na suché místo, kde je budete mít připravené pro další použití

Plavky vyperte na závěr sezóny v doporučeném pracím prostředku na šetrný prací program. Důležité je, aby plavky byly před tím, než je uklidíte do skříně úplně suché.

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem připravila přehled výrobců ústnenek podle jejich kapacity.

Stáhnout si jej můžete kliknutím na ZDE. 

Věříme, že pro Vás bude přínosem.

Nepamatujete si přesné významy jednotlivých symbolů a pak je složitě dohledáváte na internetu?

Již nemusíte, stáhněte si náš přehledný letáček, který Vám pomůže při každém praní. Můžete si ho třeba připevnit magnety na pračku a máte informace hned po ruce!

Přehled ke stažení je zde, nebo po kliknutí na obrázek níže.

Ke konci roku 2019 jsme se přestěhovali blíže centra naší moravské metropole. V těchto dnech jsme završili administrativní kroky spojené se změnou sídla, které je nově Cejl 480/12, 602 00 Brno. 

V době, kterou procházíme, musíme dbát nejen na desinfekci rukou, ale musíme se starat také o roušky – neboli ústenky. Jak na to? Péče je jednoduchá, ale je třeba dodržet kroky, které vedou k bezpečné desinfekci a tím i ochraně Vašeho zdraví. 

 1. použitou ústenku skladujte v uzavřeném sáčku 
 2. pokud chcete sáček opět použít, desinfikujte jej ideálně lihovou desinfekcí
 3. ústenku vyperte nejméně na 60 °C (lépe na 95 °C), na tuto teplotu ji perte alespoň 30 minut
 4. suchou ústenku přežehlete a můžete ji opět použít 🙂
Péče o ústenku