SUŠENÍ
Čtverec je symbol, který informuje o vhodných postupech sušení po praní. Sušení je proces, při kterém dochází k odpaření vody z textilního výrobku do okolního ovzduší. Pro textilní výrobky jsou doporučovány v zásadě dva vhodné způsoby sušení – sušení v bubnové sušičce, nebo sušení na vzduchu. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Sušení v bubnové sušičce je vhodné pouze pro určité druhy výrobků. Pokud budete sušit v sušičce velmi jemné materiály, může dojít k jejich nevratnému poškození. Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu. Sušení na vzduchu v sobě zahrnuje řadu způsobů sušení, které zohledňují i požadavky na velmi jemné a náročné textilie (sušení v závěsu, ve stínu, odkapáním….).

Plakát se symboly a jejich významy si můžete stáhnout ZDE.