PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ
Symbol kruhu uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Profesionální ošetřování je způsob údržby textilního výrobku, který je prováděn specializovanými organizacemi – čistírnami. Údržba textilu je zde prováděna odborníky, kteří mají potřebné vědomosti a zkušenosti z praxe. Profesionální ošetřování se provádí za pomocí různých chemických látek a ve speciálních zařízeních. Písmeno uvnitř kruhu informuje o tom, jaký je vhodný postup a vhodné použití chemických rozpouštědel.

Plakát se symboly a jejich významy si můžete stáhnout ZDE.