Symboly pro ošetřování se staly běžnou součástí všech oděvních i textilních výrobků. Jednoduchou formou informují prodejce a zákazníky o doporučených způsobech údržby. Tím je splněn zákonný požadavek informovat spotřebitele o způsobu údržby. I když se symboly údržby užívají po celém světě, málokdo si uvědomuje, kolik je za těmito drobnými piktogramy každodenní práce a to již po více, než 50 let. Informace o historii symbolů údržby naleznete ZDE. Činnosti týkající se správy symbolů údržby centrálně koordinuje mezinárodní sdružení GINETEX se sídlem v Paříži. Aktivity týkající se užívání symbolů údržby v České republice jsou delegovány na SOTEX GINETEX CZ. Tato organizace pak sdružuje uživatele symbolů údržby v ČR a poskytuje informace jak odborné, tak i spotřebitelské veřejnosti.